เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00123241
บาร์โค้ดLED000691
เล่มปีที่ 59 ฉบับที่ 12 ( ก.ค.)62
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า11 Dec 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1