เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00122824
บาร์โค้ดLED000674
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 9 (ก.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า8 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1