เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00121910
บาร์โค้ดLED000647
เล่มปีที่ 59 ฉบับที่ 9 (เม.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า2 Jul 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0