เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030803
หมายเลขทรัพยากรi00121688
บาร์โค้ดLED000645
เล่มปีที่ 43 ฉบับที่ 512 (เม.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า10 Jun 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0