เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00121984
บาร์โค้ดLED000637
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 8 (มิ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า12 Jul 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0