เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00121720
บาร์โค้ดLED000623
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (ม.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า19 Jun 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0