เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00122022
บาร์โค้ดLED000621
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 496 (1 มิ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า19 Jul 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1