เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030803
หมายเลขทรัพยากรi00122101
บาร์โค้ดLED000602
เล่มปีที่ 43 ฉบับที่ 514 (มิ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า8 Aug 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0