เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00121123
บาร์โค้ดLED000480
เล่มปีที่ 59 ฉบับที่ 8 (มี.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า8 May 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0