เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00121122
บาร์โค้ดLED000476
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 6 (เม.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า8 May 2019
จำนวนครั้งที่ยืม2