เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00121001
บาร์โค้ดLED000382
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 4 (ก.พ.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า11 Apr 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0