เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00120300
บาร์โค้ดLED000300
เล่มปีที่ 59 ฉบับที่ 6 (ม.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า8 Mar 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0