เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00119993
บาร์โค้ดLED000275
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (ธ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า18 Feb 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0