เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030803
หมายเลขทรัพยากรi00120301
บาร์โค้ดLED000245
เล่มปีที่ 43 ฉบับที่ 509 (ม.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal English
วันที่นำเข้า8 Mar 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0