เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030803
หมายเลขทรัพยากรi00118768
บาร์โค้ดLED000186
เล่มปีที่ 43 ฉบับที่ 507 (พ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า11 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0