เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00119400
บาร์โค้ดLED000161
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 487 (ม.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า4 Feb 2019
จำนวนครั้งที่ยืม3