เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00119152
บาร์โค้ดLED000125
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 2002 (ม.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า11 Jan 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0