เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00120360
บาร์โค้ดLED000109
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (พ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า13 Mar 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0