เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00119203
บาร์โค้ดLED000090
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 2003 (ม.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า18 Jan 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0