เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00118993
บาร์โค้ดLED000053
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 2001 (ธ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า4 Jan 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0