เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00118697
บาร์โค้ดLED000013
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 1996 (16-22 พ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า30 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0