เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00118725
บาร์โค้ดLED000010
เล่มปีที่ 59 ฉบับที่ 3 (ต.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า6 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0