เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026739
หมายเลขทรัพยากรi00122506
บาร์โค้ดCIFS2731
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า12 Sep 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1