เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026739
หมายเลขทรัพยากรi00122613
บาร์โค้ดCIFS2727
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า17 Sep 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0