เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043537
หมายเลขทรัพยากรi00124640
บาร์โค้ดCIFS2669
เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า22 Apr 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0