เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043537
หมายเลขทรัพยากรi00122753
บาร์โค้ดCIFS2636
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า25 Sep 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0