เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043537
หมายเลขทรัพยากรi00122629
บาร์โค้ดCIFS2627
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า17 Sep 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0