เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043537
หมายเลขทรัพยากรi00124155
บาร์โค้ดCIFS2616
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า14 Mar 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0