เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030803
หมายเลขทรัพยากรi00118101
บาร์โค้ดCIFS2585
เล่มเดือนมกราคม 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า31 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0