เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026739
หมายเลขทรัพยากรi00116406
บาร์โค้ดCIFS2398
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ประจำปี2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า22 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0