เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026739
หมายเลขทรัพยากรi00113014
บาร์โค้ดCIFS1430
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 5 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า24 Apr 2018
จำนวนครั้งที่ยืม1