เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042516
หมายเลขทรัพยากรi00094417
บาร์โค้ด37788100030359
เล่มปีที่ 56 ฉบับที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า12 Feb 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0