เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042526
หมายเลขทรัพยากรi00094414
บาร์โค้ด37788100030326
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 875 10 กุมภาพันธ์ 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า12 Feb 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0