เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00094362
บาร์โค้ด37788100030300
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 1850 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า5 Feb 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0