เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030803
หมายเลขทรัพยากรi00094357
บาร์โค้ด37788100030250
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 474 กุมภาพันธ์ 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า5 Feb 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0