เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00094349
บาร์โค้ด37788100030193
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 416 1 กุมภาพันธ์ 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า5 Feb 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0