เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00094168
บาร์โค้ด37788100030102
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 415 16 มกราคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า18 Jan 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0