เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042526
หมายเลขทรัพยากรi00094073
บาร์โค้ด37788100030029
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 873 10 มกราคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า11 Jan 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0