เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00094059
บาร์โค้ด37788100029930
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 3 มกราคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า8 Jan 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0