เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00093978
บาร์โค้ด37788100029849
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 414 1 มกราคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า30 Dec 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0