เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042526
หมายเลขทรัพยากรi00093599
บาร์โค้ด37788100029658
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 871 10 ธันวาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า14 Dec 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0