เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00093597
บาร์โค้ด37788100029633
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 413 16 ธันวาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า14 Dec 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0