เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00093497
บาร์โค้ด37788100029534
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า4 Dec 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0