เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042526
หมายเลขทรัพยากรi00093353
บาร์โค้ด37788100029450
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 870 25 พฤศจิกายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า30 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0