เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042951
หมายเลขทรัพยากรi00093345
บาร์โค้ด37788100029419
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 1841 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า30 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0