เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00093030
บาร์โค้ด37788100029377
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 411 16 พฤศจิกายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า17 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม1