เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042526
หมายเลขทรัพยากรi00092862
บาร์โค้ด37788100029336
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 869 10 พฤศจิกายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า11 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0