เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043775
หมายเลขทรัพยากรi00092814
บาร์โค้ด37788100029294
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า9 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0