เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00030803
หมายเลขทรัพยากรi00092742
บาร์โค้ด37788100029237
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 471 พฤศจิกายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0