เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00042458
หมายเลขทรัพยากรi00092708
บาร์โค้ด37788100029179
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 410 1 พฤศจิกายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal Thai
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0